Curriculum Vitae

Os ydych chi eisiau lawrlwytho fy CV fel ffeil PDF, os gwelwch yn dda cliciwch yma

Profiad Cyfrifiadureg

Rhaglennu back end: 
C, C++, Qt, Java, PHP, SQL, ASP.NET, C#, Visual Basic.NET.
Rhaglennu front end: 
Javascript (ReactJS), HTML5, CSS3, XML, AJAX.
Rhaglennu systemau gritigol a mewnblanedig: 
SPARK Ada, Assembler x86, VHDL, Siemens LOGO! Soft.
Cyfrifiadura paralel ac amledafu: 
C (â MPI), C++, OpenGL, OpenCL, Python (â Multiprocessing).
Data mawr a dysgu peirianyddol: 
MATLAB, Python (â Tensorflow), R.
Ieithoedd eraill: 
Lua, UML, LaTeX, R Markdown, VBA.
Meddalwedd GIS: 
QGIS, ArcGIS (efo ModelBuilder).
Meddalwedd ac offer ychwanegol: 
Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, cyfres Microsoft Office, Visio, Access, SQL Server, MySQL, SVN, Git, VirtualBox, VMWare Player.

Addysg

Universität Tübingen (Prifysgol Tübingen)

Doethuriaeth mewn Cynhanes Cynnar (ar y gweill)
2018 Chw–Presennol

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Sylfaenol GIS 1 & 2
 • Esblygiad primatiaid
 • Rhagymadrodd Esblygiad Dynol
 • Archaeofotaneg
 • Tarddiadau Bodau Dynol Diweddar
 • Rhagymadrodd Osteoleg Dynol
 • Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
 • Hen Ddarnau Arian fel Ffynhonnell Efrydiau Clausurol

Prifysgol Abertawe

MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadureg Uwch (Rhagoriaeth)
2016 Med–2017 Med

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Rhaglennu Prosesydd Graffeg
 • Data mawr a dysgu peirianyddol
 • Profi Meddalwedd
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel mewn C/C++
 • Systemau Gritigol
 • Diogelwch TG: Theori ac Ymarfer

Universidad Francisco Gavidia (Prifysgol Fransisco Gavidia)

Peirianneg Electronig (Rhagoriaeth)
2011 Ion–2015 Rha

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Iaith Disgrifiad Caledwedd
 • Microbrosesyddion
 • Rhaglennu I
 • Electroneg Ddigidol II

ITCA-FEPADE

Technegydd mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
2011 Ion–2014 Ion

Wedi’i gwblhau (dim tystygrif). Modylau wedi’i gynnwys:

 • Datblygiad Systemau IV
 • Rhaglen Cleient-Gweinydd IV
 • Dylunio Gwe ac Amlgyfrwng II
 • Rhaglennu Gwrthrych-Gyfeiriadol

Cyflogaeth

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2018 Chw–Presennol

B. Braun Medical Central America & Caribe S.A. de C.V.

Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO)
2016 Ion–2016 Aws

Cyhoeddiadau

Am restr cyhoeddiadau, os gwelwch yn dda ymweluwch â’r dudalen cyhoeddiadau ar fy ngefan.

Profiad Addysgu

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Darlithydd eilyddol am un sesiwn y modwl Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
2018 Hyd

Cyfadran Peirianneg a Systemau, Prifysgol Francisco Gavidia

Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg Digidol I
2015 Hyd–2015 Tac
Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg I
2015 Chw–2015 Meh

Trefnu Cynadleddau

Meeting of Students of Evolution and Ecology (Meeting StEvE) 2020. Tübingen, Yr Almaen

Pwyllgor trefnu
2020 Tac

PRIMARCH: New Methodologies in Primate Archaeology. Tübingen, Yr Almaen

Cyd-drefnydd
2020 Chw

Cyfranogiad mewn Cynadleddau

ESHE 2020

[Poster] A Proof of Concept for Machine Learning-Based Virtual Knapping
2020 Med

Gwaith Maes Archeolegol

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Langmahdhalde, Baden-Württemberg, Yr Almaen
2020 Mai–2020 Meh

Gwirfoddoli

Cymdeithas Salfadoriad Argyfyngau (ASAE)

Dylynydd graffig a chyfieithydd
2011 Ebr–Presennol
Gwefeistr
2011 Ebr–2015 Chw

Consortiwm Americanaidd Canolog a Charibïaidd Therapi Dwys (COCECATI)

Dylynydd graffig a gwefeistr
2010 Hyd–Presennol

Cymdeithas Salfadoriad Meddygaeth Gritigol a Gofal Dwys (ASALMECCI)

Dylynydd graffig a cydweithiwr mewn cynhadleddau
2010 Meh–2012 Hyd

Ieithoedd

Sbaeneg
– Mamiaith
Saesneg
– Rhugl (FCCE C2)
Ffrangeg
– Uwch (FCCE B2–C1)
Almaeneg
– Canolradd (FCCE B1)
Cymraeg
– Mynediad (FCCE A1)
Armeneg
– Mynediad

Tystysgrifau

Cwrs Hyfforddiant B. Braun Technical am Dechneg Drwyth Ddi-Dor Cynnwys Arolygiad, Cynhaliaeth ac Atgyweiriad Dyfeisiau Meddygol
2016 Ebr–2019 Ebr

Anrhydeddau a Gwobrau

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol Prifysgol Abertawe
2016 Gor
Tystygrif Cydnabyddiaeth o Gymdeithas Salfadoriad y Peirianyddion a Phenseiri (ASIA)
2016 Gor
Wedi graddio efo rhagoriaeth academaidd o’r Brifysgol Francisco Gavidia
2016 Mai
Tystygrif Deilyngdod Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2015 Tac
Tystygrif Ragoriaeth Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2014 Tac
Aelod y Raglen ACP (Sicrwydd Cystadleurwydd Proffesiynol) ar y Brifysgol Francisco Gavidia
2011 Ion–2016 Mai