Curriculum Vitae

Os ydych chi eisiau lawrlwytho fy CV fel ffeil PDF, os gwelwch yn dda cliciwch yma

Profiad Cyfrifiadureg

Rhaglennu back end: 
C, C++, Qt, Java, PHP, SQL, ASP.NET, C#, Visual Basic.NET.
Rhaglennu front end: 
Javascript (ReactJS), HTML5, CSS3, XML, AJAX.
Rhaglennu systemau gritigol a mewnblanedig: 
SPARK Ada, Assembler x86, VHDL, Siemens LOGO! Soft.
Cyfrifiadura paralel ac amledafu: 
C (â MPI), C++, OpenGL, OpenCL, Python (â Multiprocessing).
Data mawr a dysgu peirianyddol: 
MATLAB, Python (â Tensorflow), R.
Ieithoedd eraill: 
Lua, UML, LaTeX, R Markdown, VBA.
Meddalwedd GIS: 
QGIS, ArcGIS (efo ModelBuilder).
Meddalwedd ac offer ychwanegol: 
Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, cyfres Microsoft Office, Visio, Access, SQL Server, MySQL, SVN, Git, VirtualBox, VMWare Player.

Addysg

Universität Tübingen (Prifysgol Tübingen)

Doethuriaeth mewn Cynhanes Cynnar (ar y gweill)
2018 Chw–Presennol

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Sylfaenol GIS 1 & 2
 • Esblygiad primatiaid
 • Rhagymadrodd Esblygiad Dynol
 • Archaeofotaneg
 • Tarddiadau Bodau Dynol Diweddar
 • Rhagymadrodd Osteoleg Dynol
 • Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
 • Hen Ddarnau Arian fel Ffynhonnell Efrydiau Clausurol

Prifysgol Abertawe

MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadureg Uwch (Rhagoriaeth)
2016 Med–2017 Med

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Rhaglennu Prosesydd Graffeg
 • Data mawr a dysgu peirianyddol
 • Profi Meddalwedd
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel mewn C/C++
 • Systemau Gritigol
 • Diogelwch TG: Theori ac Ymarfer

Universidad Francisco Gavidia (Prifysgol Fransisco Gavidia)

Peirianneg Electronig (Rhagoriaeth)
2011 Ion–2015 Rha

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Iaith Disgrifiad Caledwedd
 • Microbrosesyddion
 • Rhaglennu I
 • Electroneg Ddigidol II

ITCA-FEPADE

Technegydd mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
2011 Ion–2014 Ion

Wedi’i gwblhau (dim tystygrif). Modylau wedi’i gynnwys:

 • Datblygiad Systemau IV
 • Rhaglen Cleient-Gweinydd IV
 • Dylunio Gwe ac Amlgyfrwng II
 • Rhaglennu Gwrthrych-Gyfeiriadol

Cyflogaeth

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2018 Chw–Presennol

B. Braun Medical Central America & Caribe S.A. de C.V.

Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO)
2016 Ion–2016 Aws

Gwaith Maes Archeolegol

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Langmahdhalde, Baden-Württemberg, Yr Almaen
2020 Mai–2020 Meh

Profiad Addysgu

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Darlithydd eilyddol am un sesiwn y modwl Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
2018 Hyd

Cyfadran Peirianneg a Systemau, Prifysgol Francisco Gavidia

Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg Digidol I
2015 Hyd–2015 Tac
Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg I
2015 Chw–2015 Meh

Trefnu Cynadleddau

Meeting of Students of Evolution and Ecology (Meeting StEvE) 2020. Tübingen, Yr Almaen

Pwyllgor trefnu
2020 Tac

PRIMARCH: New Methodologies in Primate Archaeology. Tübingen, Yr Almaen

Cyd-drefnydd
2020 Chw

Gwirfoddoli

Cymdeithas Salfadoriad Argyfyngau (ASAE)

Dylynydd graffig a chyfieithydd
2011 Ebr–Presennol
Gwefeistr
2011 Ebr–2015 Chw

Consortiwm Americanaidd Canolog a Charibïaidd Therapi Dwys (COCECATI)

Dylynydd graffig a gwefeistr
2010 Hyd–Presennol

Cymdeithas Salfadoriad Meddygaeth Gritigol a Gofal Dwys (ASALMECCI)

Dylynydd graffig a cydweithiwr mewn cynhadleddau
2010 Meh–2012 Hyd

Ieithoedd

Sbaeneg
– Mamiaith
Saesneg
– Rhugl (FCCE C2)
Ffrangeg
– Uwch (FCCE B2–C1)
Almaeneg
– Canolradd (FCCE B1)
Cymraeg
– Mynediad (FCCE A1)
Armeneg
– Mynediad

Tystysgrifau

Cwrs Hyfforddiant B. Braun Technical am Dechneg Drwyth Ddi-Dor Cynnwys Arolygiad, Cynhaliaeth ac Atgyweiriad Dyfeisiau Meddygol
2016 Ebr–2019 Ebr

Anrhydeddau a Gwobrau

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol Prifysgol Abertawe
2016 Gor
Tystygrif Cydnabyddiaeth o Gymdeithas Salfadoriad y Peirianyddion a Phenseiri (ASIA)
2016 Gor
Wedi graddio efo rhagoriaeth academaidd o’r Brifysgol Francisco Gavidia
2016 Mai
Tystygrif Deilyngdod Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2015 Tac
Tystygrif Ragoriaeth Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2014 Tac
Aelod y Raglen ACP (Sicrwydd Cystadleurwydd Proffesiynol) ar y Brifysgol Francisco Gavidia
2011 Ion–2016 Mai