Curriculum Vitae

Dewiswch y fersiwn CV:

Os ydych chi eisiau lawrlwytho fy CV fel ffeil PDF, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Os ydych chi eisiau lawrlwytho fy CV fel ffeil PDF, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Os ydych chi eisiau lawrlwytho fy CV fel ffeil PDF, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Profiad Cyfrifiadureg

Rhaglennu back end: 
C, C++, Qt, Java, PHP, SQL (MySQL, Microsoft SQL Server), ASP.NET, C# (+.NET MAUI), Visual Basic.NET.
Rhaglennu front end: 
Javascript (+ReactJS, TypeScript), HTML5 (+Bootstrap), CSS3 (+SCSS/Sass), XML (+XAML), AJAX.
Rhaglennu systemau gritigol a mewnblanedig: 
SPARK Ada, Assembler x86, VHDL, Siemens LOGO! Soft.
Cyfrifiadura paralel ac amledafu: 
C (â MPI), C++, OpenGL, OpenCL, Python (â Multiprocessing).
Data mawr a dysgu peirianyddol: 
MATLAB, Python (â Tensorflow), R.
Ieithoedd eraill: 
Lua, UML, LaTeX, R Markdown, VBA.
Meddalwedd GIS: 
QGIS, ArcGIS (efo ModelBuilder).
Meddalwedd ac offer ychwanegol: 
Adobe Photoshop, Illustrator, cyfres Microsoft Office, Visio, Access, SQL Server, MySQL, SVN, Git, VirtualBox, VMWare Workstation.

Cyflogaeth

Canolfan Prosesu Data (ZDV), Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2021 Meh–Presenol

Datblygwr meddalwedd ar gyfer Archif Almaenig Genom-Ffenome Dynol (GHGA) sy’n canolbwyntio ar ddatblygu front end y platfform. Ar hyn o bryd mae’r porth data yn defnyddio pentwr technoleg sy’n cynnwys backend Node.js sy’n rhedeg Ap ReactJS seiliedig ar TypeScript, sy’n defnyddio fframwaith Bootstrap efp Sass ar gyfer steilio arferiad.

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2018 Chwe–2021 Chwe

Roedd fy ymchwil yn ceisio mynd i’r afael cwestiynau ar esblygiad diwylliannol hominini trwy ymgeisio ddulliau cyfrifiadol i astudiaeth cynhyrchiad offer y garreg gynnar. Roedd fy ngwaith yn cynnwys datblygiad rhaglen yn seiliedig ar ddysgu peirianyddol ar gyfer arbrofion rhithwir taro cerrig gan ddefnyddio Python 3 a Thensorflow 2.

B. Braun Medical Central America & Caribe S.A. de C.V.

Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO)
2016 Ion–2016 Aws

Ymhlith y tasgau roedd gweinyddu rhwydwaith a’r seilwaith TG, darparu cefnogaeth dechnegol, gweithredu fel cynghorydd technegol i reolwyr lleol, a gweithredu prosiectau TG rhyngwladol yn lleol.

Addysg

Universität Tübingen (Prifysgol Tübingen)

Doethuriaeth mewn Cynhanes a Hanes Cynnar (ar y gweill)
2018 Chwe–Presenol

Prifysgol Abertawe

MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadureg Uwch
2016 Med–2017 Med

Universidad Francisco Gavidia (Prifysgol Fransisco Gavidia)

Peirianneg Electronig
2011 Ion–2015 Rhag

ITCA-FEPADE

Technegydd mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
2011 Ion–2014 Ion

Trefnu Cynadleddau

The Image of Iran, Armenia, and Greece in Video Games. Ar-lein.

Pwyllgor trefnu
TBD

Meeting of Students of Evolution and Ecology (StEvE Meeting) 2020. Tübingen, Yr Almaen

Pwyllgor trefnu
2020 Tach

PRIMARCH: New Methodologies in Primate Archaeology. Tübingen, Yr Almaen

Cyd-drefnydd
2020 Chwe

Gwirfoddoli

Cymdeithas Salfadoriad Argyfyngau (ASAE)

Dylynydd graffig a chyfieithydd
2011 Ebr–Presenol
Gwefeistr
2011 Ebr–2015 Chwe

Consortiwm Americanaidd Canolog a Charibïaidd Therapi Dwys (COCECATI)

Dylynydd graffig a gwefeistr
2010 Hyd–Presenol

Cymdeithas Salfadoriad Meddygaeth Gritigol a Gofal Dwys (ASALMECCI)

Dylynydd graffig a cydweithiwr mewn cynhadleddau
2010 Meh–2012 Hyd

Ieithoedd

Sbaeneg
– Mamiaith
Saesneg
– Rhugl (FCCE C2)
Ffrangeg
– Uwch (FCCE B2–C1)
Almaeneg
– Canolradd (FCCE B1)
Cymraeg
– Mynediad (FCCE A1)
Armeneg
– Mynediad

Medrau Eraill

Trwydded yrru Almaenig (AM/B/L)
2023–
Trwydded yrru Salfadoraig (P)
2013–

Anrhydeddau a Gwobrau

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol Prifysgol Abertawe
2016 Gor
Tystygrif Cydnabyddiaeth o Gymdeithas Salfadoriad y Peirianyddion a Phenseiri (ASIA)
2016 Gor

Profiad Cyfrifiadureg

Rhaglennu back end: 
C, C++, Qt, Java, PHP, SQL (MySQL, Microsoft SQL Server), ASP.NET, C# (+.NET MAUI), Visual Basic.NET.
Rhaglennu front end: 
Javascript (+ReactJS, TypeScript), HTML5 (+Bootstrap), CSS3 (+SCSS/Sass), XML (+XAML), AJAX.
Rhaglennu systemau gritigol a mewnblanedig: 
SPARK Ada, Assembler x86, VHDL, Siemens LOGO! Soft.
Cyfrifiadura paralel ac amledafu: 
C (â MPI), C++, OpenGL, OpenCL, Python (â Multiprocessing).
Data mawr a dysgu peirianyddol: 
MATLAB, Python (â Tensorflow), R.
Ieithoedd eraill: 
Lua, UML, LaTeX, R Markdown, VBA.
Meddalwedd GIS: 
QGIS, ArcGIS (efo ModelBuilder).
Meddalwedd ac offer ychwanegol: 
Adobe Photoshop, Illustrator, cyfres Microsoft Office, Visio, Access, SQL Server, MySQL, SVN, Git, VirtualBox, VMWare Workstation.

Addysg

Universität Tübingen (Prifysgol Tübingen)

Doethuriaeth mewn Cynhanes a Hanes Cynnar (ar y gweill)
2018 Chwe–Presenol

Prifysgol Abertawe

MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadureg Uwch (Rhagoriaeth)
2016 Med–2017 Med

Universidad Francisco Gavidia (Prifysgol Fransisco Gavidia)

Peirianneg Electronig (Rhagoriaeth)
2011 Ion–2015 Rhag

ITCA-FEPADE

Technegydd mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
2011 Ion–2014 Ion

Cyflogaeth

Canolfan Prosesu Data (ZDV), Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2021 Meh–Presenol

Datblygwr meddalwedd ar gyfer Archif Almaenig Genom-Ffenome Dynol (GHGA) sy’n canolbwyntio ar ddatblygu front end y platfform. Ar hyn o bryd mae’r porth data yn defnyddio pentwr technoleg sy’n cynnwys backend Node.js sy’n rhedeg Ap ReactJS seiliedig ar TypeScript, sy’n defnyddio fframwaith Bootstrap efp Sass ar gyfer steilio arferiad.

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2018 Chwe–2021 Chwe

Roedd fy ymchwil yn ceisio mynd i’r afael cwestiynau ar esblygiad diwylliannol hominini trwy ymgeisio ddulliau cyfrifiadol i astudiaeth cynhyrchiad offer y garreg gynnar. Roedd fy ngwaith yn cynnwys datblygiad rhaglen yn seiliedig ar ddysgu peirianyddol ar gyfer arbrofion rhithwir taro cerrig gan ddefnyddio Python 3 a Thensorflow 2.

B. Braun Medical Central America & Caribe S.A. de C.V.

Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO)
2016 Ion–2016 Aws

Ymhlith y tasgau roedd gweinyddu rhwydwaith a’r seilwaith TG, darparu cefnogaeth dechnegol, gweithredu fel cynghorydd technegol i reolwyr lleol, a gweithredu prosiectau TG rhyngwladol yn lleol.

Cyhoeddiadau

Am restr cyhoeddiadau, os gwelwch yn dda ymweluwch â’r dudalen cyhoeddiadau ar fy ngefan.

Profiad Addysgu

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Darlithydd eilyddol am un sesiwn y modwl Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
2018 Hyd

Cyfadran Peirianneg a Systemau, Prifysgol Francisco Gavidia

Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg Digidol I
2015 Aws–2015 Tach
Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg I
2015 Chwe–2015 Meh

Trefnu Cynadleddau

The Image of Iran, Armenia, and Greece in Video Games. Ar-lein.

Pwyllgor trefnu
TBD

Meeting of Students of Evolution and Ecology (StEvE Meeting) 2020. Tübingen, Yr Almaen

Pwyllgor trefnu
2020 Tach

PRIMARCH: New Methodologies in Primate Archaeology. Tübingen, Yr Almaen

Cyd-drefnydd
2020 Chwe

Crynodebau mewn Cynadleddau

15th International Workshop on Science Gateways (IWSG). Tübingen, Yr Almaen.

[Cyflwyniad] The GHGA Metadata Catalog
2022 Meh

Hahn M, Iyappan A, Krüger J, Mauer K, Orellana Figueroa JD, Ravichandran M, Sezer ZH, Surun B, Tremper G, Zajac TJ.

14th International Workshop on Science Gateways (IWSG). Trento, Yr Eidal.

[Cyflwyniad] Developing the German Human Genome-Phenome Archive
2022 Meh

Breuer K, Orellana Figueroa JD, Hahn M, Kırlı K, Krüger J, Kuchenbecker L, Ravichandran M, Sezer ZH.

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Widening Horizons. Ar-lein.

[Cyflwyniad] Virtual Lithic Reduction with Neural Networks: A Proof of Concept for a Novel Raw Material Research Tool
2021 Med

Orellana Figueroa JD; Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

[Cyflwyniad] A Novel Approach for Neural Network-Based Classification with Experimental Bone Surface Modifications
2021 Med

Orellana Figueroa JD, Sahle Y.

CAA 2021 “Digital Crossroads”. Ar-lein.

[Cyflwyniad] Virtual Knapping with Neural Networks: A Proof of Concept
2021 Meh

Orellana Figueroa JD, Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

Meeting of Students of Evolution and Ecology (StEvE Meeting) 2020. Tübingen, Yr Almaen

[Cyflwyniad] Machine Learning Classification with Experimental Bone Surface Modifications
2020 Tach

Orellana Figueroa JD, Sahle Y.

ESHE 2020: 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution. Ar-lein.

[Poster] A Proof of Concept for Machine Learning-Based Virtual Knapping
2018 Med

Orellana Figueroa JD, Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

Gwaith Maes Archeolegol

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Langmahdhalde, Baden-Württemberg, Yr Almaen
2020 Mai–2020 Meh

Gwirfoddoli

Cymdeithas Salfadoriad Argyfyngau (ASAE)

Dylynydd graffig a chyfieithydd
2011 Ebr–Presenol
Gwefeistr
2011 Ebr–2015 Chwe

Consortiwm Americanaidd Canolog a Charibïaidd Therapi Dwys (COCECATI)

Dylynydd graffig a gwefeistr
2010 Hyd–Presenol

Cymdeithas Salfadoriad Meddygaeth Gritigol a Gofal Dwys (ASALMECCI)

Dylynydd graffig a cydweithiwr mewn cynhadleddau
2010 Meh–2012 Hyd

Ieithoedd

Sbaeneg
– Mamiaith
Saesneg
– Rhugl (FCCE C2)
Ffrangeg
– Uwch (FCCE B2–C1)
Almaeneg
– Canolradd (FCCE B1)
Cymraeg
– Mynediad (FCCE A1)
Armeneg
– Mynediad

Medrau Eraill

Trwydded yrru Almaenig (AM/B/L)
2023–
Trwydded yrru Salfadoraig (P)
2013–

Anrhydeddau a Gwobrau

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol Prifysgol Abertawe
2016 Gor
Tystygrif Cydnabyddiaeth o Gymdeithas Salfadoriad y Peirianyddion a Phenseiri (ASIA)
2016 Gor

Profiad Cyfrifiadureg

Rhaglennu back end: 
C, C++, Qt, Java, PHP, SQL (MySQL, Microsoft SQL Server), ASP.NET, C# (+.NET MAUI), Visual Basic.NET.
Rhaglennu front end: 
Javascript (+ReactJS, TypeScript), HTML5 (+Bootstrap), CSS3 (+SCSS/Sass), XML (+XAML), AJAX.
Rhaglennu systemau gritigol a mewnblanedig: 
SPARK Ada, Assembler x86, VHDL, Siemens LOGO! Soft.
Cyfrifiadura paralel ac amledafu: 
C (â MPI), C++, OpenGL, OpenCL, Python (â Multiprocessing).
Data mawr a dysgu peirianyddol: 
MATLAB, Python (â Tensorflow), R.
Ieithoedd eraill: 
Lua, UML, LaTeX, R Markdown, VBA.
Meddalwedd GIS: 
QGIS, ArcGIS (efo ModelBuilder).
Meddalwedd ac offer ychwanegol: 
Adobe Photoshop, Illustrator, cyfres Microsoft Office, Visio, Access, SQL Server, MySQL, SVN, Git, VirtualBox, VMWare Workstation.

Addysg

Universität Tübingen (Prifysgol Tübingen)

Doethuriaeth mewn Cynhanes a Hanes Cynnar (ar y gweill)
2018 Chwe–Presenol

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Sylfaenol GIS 1 & 2
 • Esblygiad primatiaid
 • Rhagymadrodd Esblygiad Dynol
 • Archaeofotaneg
 • Tarddiadau Bodau Dynol Diweddar
 • Rhagymadrodd Osteoleg Dynol
 • Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
 • Hen Ddarnau Arian fel Ffynhonnell Efrydiau Clausurol

Prifysgol Abertawe

MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadureg Uwch (Rhagoriaeth)
2016 Med–2017 Med

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Rhaglennu Prosesydd Graffeg
 • Data mawr a dysgu peirianyddol
 • Profi Meddalwedd
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel mewn C/C++
 • Systemau Gritigol
 • Diogelwch TG: Theori ac Ymarfer

Universidad Francisco Gavidia (Prifysgol Fransisco Gavidia)

Peirianneg Electronig (Rhagoriaeth)
2011 Ion–2015 Rhag

Modylau wedi’i gynnwys:

 • Iaith Disgrifiad Caledwedd
 • Microbrosesyddion
 • Rhaglennu I
 • Electroneg Ddigidol II

ITCA-FEPADE

Technegydd mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
2011 Ion–2014 Ion

Wedi’i gwblhau (dim tystygrif). Modylau wedi’i gynnwys:

 • Datblygiad Systemau IV
 • Rhaglen Cleient-Gweinydd IV
 • Dylunio Gwe ac Amlgyfrwng II
 • Rhaglennu Gwrthrych-Gyfeiriadol

Cyflogaeth

Canolfan Prosesu Data (ZDV), Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2021 Meh–Presenol

Datblygwr meddalwedd ar gyfer Archif Almaenig Genom-Ffenome Dynol (GHGA) sy’n canolbwyntio ar ddatblygu front end y platfform. Ar hyn o bryd mae’r porth data yn defnyddio pentwr technoleg sy’n cynnwys backend Node.js sy’n rhedeg Ap ReactJS seiliedig ar TypeScript, sy’n defnyddio fframwaith Bootstrap efp Sass ar gyfer steilio arferiad.

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Ymchwilydd
2018 Chwe–2021 Chwe

Roedd fy ymchwil yn ceisio mynd i’r afael cwestiynau ar esblygiad diwylliannol hominini trwy ymgeisio ddulliau cyfrifiadol i astudiaeth cynhyrchiad offer y garreg gynnar. Roedd fy ngwaith yn cynnwys datblygiad rhaglen yn seiliedig ar ddysgu peirianyddol ar gyfer arbrofion rhithwir taro cerrig gan ddefnyddio Python 3 a Thensorflow 2.

B. Braun Medical Central America & Caribe S.A. de C.V.

Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO)
2016 Ion–2016 Aws

Ymhlith y tasgau roedd gweinyddu rhwydwaith a’r seilwaith TG, darparu cefnogaeth dechnegol, gweithredu fel cynghorydd technegol i reolwyr lleol, a gweithredu prosiectau TG rhyngwladol yn lleol.

Cyhoeddiadau

Am restr cyhoeddiadau, os gwelwch yn dda ymweluwch â’r dudalen cyhoeddiadau ar fy ngefan.

Profiad Addysgu

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Darlithydd eilyddol am un sesiwn y modwl Esblygiad Diwylliant a Gwybyddiaeth
2018 Hyd

Cyfadran Peirianneg a Systemau, Prifysgol Francisco Gavidia

Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg Digidol I
2015 Aws–2015 Tach
Cynorthwywr addysgu israddedig i’r modwl Electroneg I
2015 Chwe–2015 Meh

Trefnu Cynadleddau

The Image of Iran, Armenia, and Greece in Video Games. Ar-lein.

Pwyllgor trefnu
TBD

Meeting of Students of Evolution and Ecology (StEvE Meeting) 2020. Tübingen, Yr Almaen

Pwyllgor trefnu
2020 Tach

PRIMARCH: New Methodologies in Primate Archaeology. Tübingen, Yr Almaen

Cyd-drefnydd
2020 Chwe

Crynodebau mewn Cynadleddau

15th International Workshop on Science Gateways (IWSG). Tübingen, Yr Almaen.

[Cyflwyniad] The GHGA Metadata Catalog
2022 Meh

Hahn M, Iyappan A, Krüger J, Mauer K, Orellana Figueroa JD, Ravichandran M, Sezer ZH, Surun B, Tremper G, Zajac TJ.

14th International Workshop on Science Gateways (IWSG). Trento, Yr Eidal.

[Cyflwyniad] Developing the German Human Genome-Phenome Archive
2022 Meh

Breuer K, Orellana Figueroa JD, Hahn M, Kırlı K, Krüger J, Kuchenbecker L, Ravichandran M, Sezer ZH.

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Widening Horizons. Ar-lein.

[Cyflwyniad] Virtual Lithic Reduction with Neural Networks: A Proof of Concept for a Novel Raw Material Research Tool
2021 Med

Orellana Figueroa JD; Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

[Cyflwyniad] A Novel Approach for Neural Network-Based Classification with Experimental Bone Surface Modifications
2021 Med

Orellana Figueroa JD, Sahle Y.

CAA 2021 “Digital Crossroads”. Ar-lein.

[Cyflwyniad] Virtual Knapping with Neural Networks: A Proof of Concept
2021 Meh

Orellana Figueroa JD, Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

Meeting of Students of Evolution and Ecology (StEvE Meeting) 2020. Tübingen, Yr Almaen

[Cyflwyniad] Machine Learning Classification with Experimental Bone Surface Modifications
2020 Tach

Orellana Figueroa JD, Sahle Y.

ESHE 2020: 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution. Ar-lein.

[Poster] A Proof of Concept for Machine Learning-Based Virtual Knapping
2018 Med

Orellana Figueroa JD, Reeves JS, McPherron SP, Tennie C.

Cyflwyniadau Ymchwil

DFG Center for Advanced Studies “Words, Bones, Genes, Tools”. Tübingen, Yr Almaen

[Colocwiwm] Machine Learning Classification with Experimental Bone Surface Modifications
2020 Meh

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen. Tübingen, Yr Almaen

[Colocwiwm] The Case for a Virtual Knapper
2019 Ion

Gwaith Maes Archeolegol

Adran Cynhanes Gynnar ac Ecoleg Cwaternaidd, Prifysgol Tübingen

Langmahdhalde, Baden-Württemberg, Yr Almaen
2020 Mai–2020 Meh

Gwirfoddoli

Cyfraniadau yn Wikimedia

Cyfraniadau defnyddiwr
2012 Med–Presenol

Jorellanaf.

Cymdeithas Salfadoriad Argyfyngau (ASAE)

Dylynydd graffig a chyfieithydd
2011 Ebr–Presenol
Gwefeistr
2011 Ebr–2015 Chwe

Consortiwm Americanaidd Canolog a Charibïaidd Therapi Dwys (COCECATI)

Dylynydd graffig a gwefeistr
2010 Hyd–Presenol

Cymdeithas Salfadoriad Meddygaeth Gritigol a Gofal Dwys (ASALMECCI)

Dylynydd graffig a cydweithiwr mewn cynhadleddau
2010 Meh–2012 Hyd

Ieithoedd

Sbaeneg
– Mamiaith
Saesneg
– Rhugl (FCCE C2)
Ffrangeg
– Uwch (FCCE B2–C1)
Hen Roeg
– Canolradd
Almaeneg
– Canolradd (FCCE B1)
Cymraeg
– Mynediad (FCCE A1)
Armeneg
– Mynediad
Lladin
– Mynediad

Medrau Eraill

Trwydded yrru Almaenig (AM/B/L)
2023–
Trwydded yrru Salfadoraig (P)
2013–

Anrhydeddau a Gwobrau

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol Prifysgol Abertawe
2016 Gor
Tystygrif Cydnabyddiaeth o Gymdeithas Salfadoriad y Peirianyddion a Phenseiri (ASIA)
2016 Gor
Tystygrif Deilyngdod Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2015 Tach
Tystygrif Ragoriaeth Academaidd o Gyfadran Perianneg a Systemau y Brifysgol Francisco Gavidia
2014 Tach